Informace o 74. IM srazu zatím chystáme

Řídíme se pokyny KHS a aktuálními vládními opatřeními. Děkujeme za pochopení.

Než naplánujeme další offline setkání, podívejte se na Internet Marketing podcast či na záznamy z minulých srazů na YouTube.