Informace o 74. IM srazu zatím chystáme

Řídíme se pokyny KHS a aktuálními vládními opatřeními. Děkujeme za pochopení.